بازار خرید ورق آلومینیوم چینی

بازار خرید ورق آلومینیوم چینی در ایران چگونه است و بیشتر در چه شهرهایی خرید و فروش می شود؟ آیا ورق های چینی از نظر کیفیت می تواند با تولیدات داخلی رقابت کند؟
همانطور که مستحضر هستید کشور چین در تمام زمینه ها بازارهای جهانی را قبضه کرده است هرچند از نظر کیفیت نمی توان روی ورق آلومینیوم چینی زیاد حساب باز کرد اما به دلیل قیمت ارزان آن نسبت به تولیدات داخلی بسیار خرید و فروش می شود که دلیل اصلی رونق کار چینی ها در ایران در زمینه فروش ورق آلومینیوم می باشد.
منبع: آهن و آلومینویم