با خرید کالای خواب نوزاد صاحب فرزند شوید

ادبیات مربوط به مداخلات کالای خواب نوزاد تا حدی موفقیت در افزایش دانش و تغییر شیوه ها برای کاهش خطر مرگ و میر نوزادان مرتبط با تخت نشان داده است.

اما همچنین خواستار طراحی های ارزیابی دقیق تر شده است. دپارتمان بهداشت عمومی جورجیا یک برنامه آموزشی گروهی تخت ایمن را در شهرستان فولتون ایجاد و آزمایش کرد.

این آزمایش آزمایشی در یک محیط کنترل شده – در یک بخش بهداشت شهرستان و توسط سه مربی بهداشت بخش بهداشت دولتی که توسط استاد آماده شده بودند، انجام شد.

نتایج ارزیابی نشان داد که شرکت در برنامه با پیشرفت های قابل توجهی در دانش شرکت کنندگان در مورد توصیه های تخت ایمن و قصد پایبندی به توصیه ها همراه بود.

بررسی‌های بعدی حاکی از حفظ دانش و پایبندی به شیوه‌های خواب ایمن توصیه شده بود. پیشنهاد می‌کنند که «برای دستیابی به بهبود سلامت در کل جمعیت، مداخلات بهداشت عمومی که در نمونه‌های منتخب مؤثر هستند.

باید «مقیاس‌سازی» و به‌طور گسترده‌تری اجرا شوند.» در این زمینه، «مقیاس‌سازی» می‌تواند به اجرای یک برنامه در یک جامعه وسیع‌تر یا تنظیمات کمتر کنترل‌شده اشاره داشته باشد.

مطابق با این تعریف، DPH با “مقیاس‌سازی” برنامه، هدف خود را افزایش دانش، اهداف و شیوه‌های خواب ایمن در سراسر ایالت در نظر گرفت.

برای دستیابی به این هدف، DPH کارکنان خدمات اجتماعی و آژانس های بهداشتی در سراسر ایالت را آموزش داد تا برنامه آموزش تخت ایمن را در آژانس های محلی خود تسهیل کنند.

هدف از این مطالعه ارزیابی دانش، مقاصد و عملکرد شرکت کنندگان در برنامه قبل و بعد از شرکت در برنامه بود.برای «مقیاس‌سازی» مداخله، DPH از آژانس‌های محلی در سراسر ایالت دعوت کرد.

تا برای ارائه برنامه آموزشی تخت ایمن در آژانس خود آموزش ببینند. تسهیلگران احتمالی در آژانس های شرکت کننده یک وبینار آموزشی ارائه شده توسط DPH را تکمیل کردند.

این وبینار تقریباً 60 دقیقه طول کشید و شامل موارد زیر بود. شرح انگیزه برنامه آموزشی شامل داده‌های مربوط به میزان مرگ و میر نوزادان مرتبط با تخت برای کاهش خطر مرگ و میر نوزادان مرتبط با تخت ارزیابی کرد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.