بزرگترین تولیدی ورق آلومینیوم قلم زنی

آیا می دانید بزرگترین تولیدی ورق گالوانیزه رنگی در ایران کدام شرکت می باشد؟

برای خرید به کدام یک از نمایندگی های مجاز مراجعه کنیم؟آلومینیوم آلیاژی در انواع و اقسام بسیاری مثل آجدار، گالوانیزه، قلم زنی و … تولید می شود که این امر نشانگر صنعتی عظیم برای فلز آلومینیوم می باشد.

شرکت های بسیاری در تولید و عرضه ورق آلومینیوم قلم زنی فعالیت دارند که مرکز آهن ایران را می توان به عنوان با سابقه ترین مجموعه در این بین معرفی کرد.