توزیع ویژه ورق رول آلومینیوم

امکان توزیع ورق رول، فویل آلومینیوم متری با شرایط ویژه برای خرید، در این مرکز وجود دارد.
استفاده از ورق هایی که برای ایجاد زیبایی هایی که در نما کاری ها صورت می گیرد و یا وجود مقاومت هایی در اوراق که آن را برای استفاده در صنایع مختلف که لازم و ضروری است مناسب می گرداند توسط ورق های آلومینیومی صورت می گیرد.
دلیل این امر، وجود شاخصه ها و ویژگی هایی است که در ورق آهن ضد سایش وجود دارد و سبب تمایز هر چه بیش تر آن با دیگر اوراق می شود.
ورق رول که از جمله این اوراق است در صنایع مختلف بسیار مورد استفاده است.
ضد زنگ بودن و مقاومت زیاد عامل مهم در توجه به این اوراق می باشد.