خرید انواع ورق آلومینیوم رول

ورق آلومینیوم به انواع خاصی از ورقه ها اطلاق می شود که با شمش آلومینیوم خشک تولید شده و جزو ورقه های فلزی سبک می باشد.

البته این سبکی به معنای شکنندگی و یا مقاومت کم این ورقه ها نمی باشد بلکه میزان مقاومت در آن ها تا حد خیلی زیادی بالا بوده و می توانند بار زیادی را تحمل نمایند.
این ورق فولاد در ضخامت ها و وزن های گوناگون برا کارهای متعدد تولید می شوند.