خرید انواع ورق آلومینیوم ساده

ورق های آلومینیوم انواع مختلفی دارند که نوع ساده آن از کاربرد بیشتری بهره مند می باشد. این ورق ها در حدود 0 تا 2 میلیمتر اندازه دارند به همین علت ظرافت بسیار بالایی دارند و دارا انعطاف عالی هستند و به خوبی خم می گردند که به سبب این ویژگی های که ذکر شد از نمونه های مختلف ورق آلومینیوم در صنایع بی شماری امکان استفاده وجود دارد.