خرید عمده انواع ورق آلومینیوم ساده

نوع ساده ورق آلومینیوم موارد استفاده بیشتری دارند، از این ورق های فلزی در صنعت بسته بندی بهره بسیار زیادی می گیرند همچنین به خاطر آن که گرما را به خوبی حفظ می کند در بسته بندی غذا ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر خواهان خرید انواع ورق های آلومینیوم ساده، رول، شیت و رنگی به شکل عمده هستید از طریق شماره های درج شده می توانید اقدام کنید.