خرید عمده ورق آلومینیوم ساده

این بازرگانی که طی چند دهه اخیر تاسیس شده است هدف خود را مبنی بر تولید بهترین انواع فلزات به صورت رول و شیت شده قرار داد.
از این رو منابع خود را از بهترین معادن تهیه نمود و به کمک دستگاه های عالی و پیشرفته و افراد متبحر و آموزش دیده دست به تولید ورقه های متعدد از جمله از جنس آلومینیوم زد.
اکنون این ورق ها را با کیفیتی عالی در سراسر کشور به صورت عمده و خرده به فروش می رساند.