خرید ورق آلومینیوم آجدار

ورق های آلومینیوم همانطور که از اسم آن ها پیداست فلز آلومینیوم را تبدیل به ورقه های نازک نموده اند، این نازکی باعث گشته ورق آلومینیوم از انعطاف خوبی بهره مند باشد که در نتیجه به راحتی قابلیت خم شدن و پیچیده شدن دور اجسام مختلف را دارا است.
ورق های آلومینیوم انواع مختلفی دارند که یک نوع از آن ورق آلومینیوم آجدار چهار خط بادامی و به صورت ورق یا رول می باشد که در صنایع بی شماری دارا کاربرد است.