خرید ورق آلومینیوم ذوزنقه

ویژگی های ارزنده ورق گالوانیزه رنگی آلومینیوم سبب شده از آن در صنایع بی شماری استفاده کنند، این ورق نسبت به سایر ورقه های فلزی خاصیت های ممتاز بیشتری دارد.

گالوانیزه رنگی
ورق فولاد آلومینیوم در اشکال گوناگون هندسی وجود دارد که بر اساس نیاز اقدام به استفاده از شکل خاصی می کنند، یکی از اشکال پر کاربرد ورق های آلومینیوم ذوزنقه می باشد که خرید آن در این مجموعه بسیار آسان است.