خرید ورق آلومینیوم ساده

آلومینیوم آلیاژی بود که طی چند سده گذشته در خاک یونان باستان کشف شد. با گذشت زمان به کاربردهای گسترده این فلز در صنعت های مختلفی چون پزشکی، ساختمان سازی و … پی برده شد.
این فلز از عناصر جدول تناوبی بوده که آن را با نماد Al نشان می دهند.
امروزه از این عنصر در ساخت ورق گالوانیزه رنگی مختلف با کاربردهای متنوع استفاده می شود.
اکنون انواع ساده ای از این ورقه ها در این شرکت جهت توزیع به فروشگاه های سراسر کشور موجود می باشد.