رنگ ورق آلومینیومی الكترو استاتيك

اين مجموعه مجهز به سيستم رنگ پودري الكترو استاتيك كوره اي ميباشد. كه اين روش منجر به ايجاد پايدارترين لايه رنگ بر روي فلزات ميكردد.

در اين روش پس از زير سازي ورق ها توسط واحد آبكاري ورق ها به سالن رنگ منتقل شده و رنگ به وسيله بار الكتريكي ايجاد شده در آن روي

ورق قرار ميگيرد و لايه اي در حدود 50 الي 100 ميكرون رنگ روي ورق را ميپوشاند. پس از آن جهت ايجاد استحكام در رنگ ورقها به کوره

منتقل می شود و در دماي 180 الي 200 درجه سانتيگراد پایدار ميگيرد.

موارد استفاده ورق های رنگی در صنایع مختلف از جمله درب و پنجره پوشش سقف سالنها و دكوراسيون داخلي می باشد.

ضخامت : 0.2 الی 30 میلیمتر . تحویل طبق کاتالوگ رنگ ( RAL ) .

ابعاد استاندارد : 1250×2500 – 1000×2000 میلیمتر

ابعاد قابل سفارش : ابعاد حداكثر 2000×6500 میلیمتر و کویل عرض 1000 و 1250 میلیمتر

الیاژ استاندارد : 1050 – 3105

آلیاژ های قابل سفارش : 1100 – 1200 – 3003