شرکت فروش ورق آلومینیوم نما

شرکت خرید و فروش ورق آلومینیوم نما، عرضه دهنده انواع فویل آلومینیوم متری زیبا و متنوع رنگی، با قیمت مناسب می باشد.
در واقع این زیبایی است که انسان را مورد توجه قرار می دهد حال یک ساختمان باشد یا شهر یا پارک و یا هر جای دیگری.
نما سازی ها در ساختمان و نیز طراحی های داخلی عمدتا از طریق ورق هایی صورت می گیردکه به نام ورق گالوانیزه رنگی معروف اند زیرا از آلومینیوم به همراه آلیاژ هایی ساخته می شوند.
این اوراق دارای ویژگی هایی مانند، ضد زنگ بودن، سبکی در وزن، تنوع رنگی، انعطاف پذیری خوب در خم کاری ها، عمر زیاد، و غیره می باشند.