صادرات ورق آلومینیوم ساده

نوع ساده ورق آلومینیوم نسبت به سایر رقم های دیگر این محصول موارد استفاده بیشتری دارند، این محصول ویژگی های ارزشمندی دارد نظیر وزن اندک، مقاومت بالا، زیبایی، انعطاف خوب و … که باعث شده اند این محصول نسبت به سایر ورق های فلزی برتری پیدا کند، ایران توانسته در تولید این محصول به موفقیت های خوبی دست پیدا کند که نتیجه آن صادرات انواع ورق های آلومینیوم به کشور های خارجی شده است.