عدس در زنجان موجب افت قیمت خودرو شد

با توجه به فقدان مرور متون علمی که در عین حال حداکثر اطلاعات را در مورد محتوای مواد معدنی عدس در بر می گیرد، مطالعه حاضر مقایسه ای با میزان توصیه شده رژیم غذایی و دریافت کافی، عملکردهای فیزیولوژیکی آن ها، عوامل ضد تغذیه ای که ممکن است

در آن دخیل باشد، انجام داد. و محلول هایی که امکان فراهمی زیستی آنها را در غذاهای آماده با پایه عدس فراهم می کند. به طور جامع بر آن است تا بر اساس تحقیقات پیشین، همه این جنبه ها را در یک اثر واحد احاطه کند.

در واقع، عدس در زنجان یک منبع عالی از مواد معدنی است که در بیمه غذا و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر، عمدتاً در کشورهای در حال توسعه، دخالت می‌کند.

با این حال، این نبض به دلیل داشتن برخی از عوامل کیلاتور طبیعی که می‌توانند ارزش غذایی دوسویه‌ای را بسته به مقدارشان در رژیم غذایی نشان دهند، مانند اسید فیتیک، مهارکننده‌های تریپسین و تانن‌ها معروف است.

به عنوان مثال، اسید فیتیک، فراهمی زیستی مواد معدنی را کاهش می دهد. این تأثیر نامطلوب را می توان با عملیات حرارتی، تخمیر و جوانه زدن عدس قبل از مصرف به حداقل رساند.

این بررسی در گام اول شامل انتخاب موضوعی بود که باید به آن پرداخته شود. برای این کار، جستجوی قبلی بر روی متون انجام شد تا ارزیابی شود.

آیا چنین مروری قبلاً انجام شده است یا خیر، که نشان داد این زمینه ای است که در آن جمع آوری اطلاعات موجود پراکنده در سراسر ادبیات علمی در یک مقاله مروری مناسب است.

پس از تعیین افراد مورد مطالعه، جستجویی با استفاده از پایگاه داده علمی معتبر انجام شد. مقالات بر اساس اهداف مرور، با بررسی عناوین، چکیده ها و فهرست منابع و تمرکز بر آخرین تاریخ انتشار تا حد امکان انتخاب شدند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.