فروش ورق آلومینیوم سینوسی

ورق های آلومینیومی ساده معمولا مقاومت کمتری داشته و برای افزایش مقاومت در آن ها به دلیل تحمل بار دست به ایجاد برش بر روی آن ها زده اند.
برش های اعمال شده بر روی این ورقه ها دارای انواع متفاوتی چون ذوزنقه ای، سینوسی، شادولاین و … می باشد.
فرم سینوسی از انواع برش با کم ترین میزان مقاومت و بیش ترین کاربرد می باشد و معمولا در پوشش دیوار و سقف کاربرد داشته و باید در محیط هایی با کم ترین میزان بارش و تردد مورد استفاده واقع شود.