قارچ در عمان موجب افزایش سن ازدواج شد

علاوه بر اجزای تغذیه ای موجود در قارچ در عمان ، برخی از آنها حاوی مقادیر مهمی از ترکیبات زیست فعال هستند. محتوی و نوع مواد فعال بیولوژیکی ممکن است در قارچ های خوراکی به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

غلظت این مواد تحت تأثیر تفاوت در سویه، بستر، کشت، مرحله رشد، سن، شرایط نگهداری، پردازش و شیوه‌های پخت قرار می‌گیرد. مواد فعال زیستی موجود در قارچ را می توان به متابولیت های ثانویه گلیکوپروتئین ها و پلی ساکاریدها، به طور عمده بتا گلوکان ها تقسیم کرد.

پروتئین‌های جدیدی با فعالیت‌های بیولوژیکی نیز یافت شده‌اند که می‌توانند در فرآیندهای بیوتکنولوژیکی و برای توسعه داروهای جدید، از جمله آنزیم‌های تجزیه‌کننده لیگنوسلولز، لکتین‌ها، پروتئازها و مهارکننده‌های پروتئاز، پروتئین‌های غیرفعال‌کننده ریبوزوم و هیدروفوبین‌ها استفاده شوند.

در چین، بسیاری از گونه‌های قارچ‌های خوراکی وحشی به عنوان غذا و همچنین در طب سنتی چین مورد توجه قرار می‌گیرند. مقدار غنی پروتئین ها، کربوهیدرات ها، مواد معدنی ضروری و سطوح کم انرژی به در نظر گرفتن بسیاری از قارچ های وحشی به عنوان غذای خوب برای مصرف کننده کمک می کند.

عملاً می تواند با گوشت، تخم مرغ و شیر مقایسه شود. به نظر می رسد که تعداد زیادی پلی ساکاریدهای فعال زیستی یا کمپلکس های پلی ساکارید-پروتئین موجود در قارچ های دارویی، پاسخ های ایمنی ذاتی و سلولی را تقویت کرده و فعالیت های ضد توموری را در حیوانات و انسان ها نشان می دهند.

قبلاً گزارش شده بود که طیف وسیعی از این پلیمرهای قارچی دارای خواص ایمنی درمانی با تسهیل مهار رشد و تخریب سلول های تومور هستند. چندین ترکیب پلی ساکارید قارچ از طریق آزمایشات بالینی انجام شده است.

به طور گسترده و با موفقیت در آسیا برای درمان سرطان های مختلف و سایر بیماری ها استفاده می شود. تصور می شود که در مجموع 126 عملکرد دارویی توسط قارچ های منتخب تولید می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.