قیمت خرید انواع ورق آلومینیوم رول

این مجموعه یکی از مراکز بزرگ و معتبر در حوزه تولید انواع ورقه های فلزی بوده و اقسام ورقه های آلومینیومی را به صورت های متفاوت و با برش ها و شکل ها متعدد تولید می نماید.
یکی از این اشکال تهیه ورق های آلومینیومی به صورت رول شده بوده که دارای کاربردهای متنوعی در صنعت های گوناگون می باشد که همین بسته به ضخامت این ورق ها دارد.