قیمت خرید انواع ورق آلومینیوم پانچ

جداسازی آلومینیوم آلیاژی از معادن آن هچون سایر فلزات نبوده و آن را به وسیله روش هایی چون برقکافت از معدن استخراج کرده و سپس جهت تهیه انواع محصولات از آن چون انواع قوطی های کنسروی و ورقه های آلومینیومی به کارخانه های مربوطه ارسال می کنند.

آلیاژ
ورقه های آلومینیومی پس از تولید می توانند به صورت ساده و یا با برش و حتی به صورت پانچ شده تولید گردند.
ورق گالوانیزه رنگی پانچ شده دارای کاربردهای وسیعی در صنعت های مختلف بوده و انواع آن از قیمت های متنوعی برخوردار است.