قیمت فروش ورق آلومینیوم ذوزنقه

ورق های آلومینیوم با برش های مختلف چون ذوزنقه ای کاربردهای متفاوتی داشته و قیمت فروش آن ها به دلیل های مختلفی وابسته است.
معمولا برای ساخت سقف ها و پوشش دیوارها و کارهایی مشابه این موارد از ورق های آهنی علی الخصوص ورق هایی از جنس آلومینیوم استفاده می کنند که البته نوع برش آن ها بسته به نوع کاربرد متفاوت است.
به طور مثال قبل از برش باید به میزان بار تحملی و یا کاربرد آن دقت کرده و سپس نسبت به انتخاب نوع برش اقدام نمایند.
برش ذوزنقه ای یکی از اقسام متنوع برش ها بوده که دارای بیشترین مقاومت در میان سایرین بوده و می تواند سازه را تا سالیان سال سرپا نگه رادارد.
انواع آن به صورت برش شده در این بازرگانی با قیمت مناسب جهت خرید و فروش موجود می باشد.