مرکز خرید انواع ورق آلومینیوم پانچ

ورق های آلومینیومی به انواعی از ورق فولاد گفته می شود که به صورت برگه های نازک درآمده باشند و ضخامت آن ها بسته به نوع کاربرد و یا برشی که میخواهد بر روی آن اعمال شود متفاوت است.
 آلومینیوم آلیاژی پانچ شده نسبت به سایرین باید ضخامت بیشتری داشته باشند تا بتوان به کمک دستگاه بر روی آن ها سوراخ ایجاد نمود.
مراکز خرید متعددی انواع این ورق ها را با کیفیت مطلوب دارا می باشد.