مرکز خرید ورق آلومینیوم ذوزنقه

این مجموعه پس از تاسیس و شروع به کار تلاش خود را مبنی بر تولید انواع ورقه های فلزی با کیفیت قرار داد و تلاش خود را روزانه جهت تولید انواع ورقه ها با برش های متنوع و کیفیت مطلوب افزایش داد.
اکنون نیز با تولید ورقه های آلومینیومی از درجه یک ترین عناصر آلومینیوم موفق به کسب رتبه های برتر در میان کارخانه های تولید ورقه های فلزی شده است.
انواع ورق های آلومینیوم با برش های ذوزنقه ای در مراکز خرید توسط این مجموعه توزیع شده است.