مرکز فروش انواع ورق آلومینیوم ساده اراک

ساخت شمش آلومینیوم خشک نیازمند وجود افراد متخصص و دستگاه ها و ابزارهای پیشرفته بوده و کار هر مرکز و شخصی نمی باشد.
این مجموعه با در دست داشتن افراد تحصیل کرده و آموزش دیده در این زمینه و همچنین وجود دستگاه های برش، رنگ کاری و …. موفق به تولید انواعی از ورق گالوانیزه رنگی با کیفیتی مطلوب در بازارهای فروش شده است.

گالوانیزه
مراکز فروش متعددی این ورقه ها را به صورت ساده و یا با برش های مختلف دارا بوده و به فروش می رسانند.