کشمش انگور باعث بهبود آب مروارید چشم است

پرکلسترولمی، یک عامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی، به شایع ترین مشکل پزشکی در سراسر جهان تبدیل شده است و عادات غذایی بد یکی از دلایل اصلی آن است .

یک مطالعه مداخله ای با 15 بزرگسال با کلسترول بالا برای ارزیابی اثرات کاهش چربی یک رژیم غذایی گیاهی غنی از غلات کامل، آجیل و کشمش انگور خشک شده در آفتاب بر روی لیپوپروتئین های سرم انجام شد.

پس از چهار هفته مداخله، کل چربی دریافتی بدون تغییر باقی ماند، اگرچه تغییری در توزیع اسیدهای چرب در پلاسما وجود داشت: اسیدهای چرب تک غیراشباع و چند غیراشباع (PUFA) افزایش یافتند، در حالی که اسیدهای چرب اشباع (SFA) کاهش یافتند.

بعدها، همان نویسندگان مطالعه متقاطع مشابهی را با 12 زن هیپرلیپیدمیک طراحی کردند. 8 هفته طول کشید. در طول چهار هفته اول، شرکت کنندگان غذاهای تصفیه شده و فرآوری شده مصرف کردند.

در چهار هفته گذشته آنها به رژیم غذایی غنی از فیتوشیمیایی مبتنی بر غلات کامل، حبوبات، میوه ها، سبزیجات، آجیل و دانه ها وعده 42 تغییر از رژیم غذایی تصفیه شده است.

به رژیم غذایی غنی از فیتوشیمیایی باعث کاهش 61 درصدی SFA و افزایش 81 درصدی در PUFA و همچنین افزایش قابل توجهی در مصرف کربوهیدرات و کاهش قابل توجهی در دریافت پروتئین شد.

با این حال، نتایج این دو مطالعه را نمی توان منحصراً به کشمش نسبت داد، بلکه به رژیم غذایی بر اساس غذاهای کامل و تصفیه نشده مربوط می شود.

میان وعده ها شامل (1) 296 میلی لیتر آب و 296 میلی لیتر نوشیدنی تست تحمل گلوکز با GI 100، (2) 69 گرم کشمش با GI 49 و (3) 77.4 گرم با طعم شکلات بود. نوار انرژی با GI 58. نتایج نشان داد که غلظت گلوکز سرم در گروه IFG بالاتر بود،.

در حالی که تفاوت معنی‌داری در غلظت اسیدهای چرب آزاد سرم مشاهده نشد. علاوه بر این، غلظت انسولین سرم به دلیل غلظت بالاتر گلوکز سرم برای بازگشت به حالت اولیه در مردان IFG زمان بیشتری طول کشید.